STICHTING LEERGELD

Stichting leergeld laat alle kinderen meedoen.

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of dansles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp en excursies)zijn voor steeds meer mensen niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting leergeld.

Wilt u een aanvraag indienen voor uw kind? Klik dan op de knop Doe een aanvraag! en voer vervolgens de vier cijfers van uw postcode in om erachter te komen of er een lokale Leergeld stichting in uw gemeente actief is, en zo ja, op welke manier u daar een aanvraag kunt doen.

Doe een aanvraag